LBF SRATEGIJA

Strateginis planas

Etikos kodeksas

Bendrosios boulingo žaidimo taisyklės

LBF varžybų organizavimo saugumo taisyklės

LBF narių priėmimo, išstojimo ir šalinimo taisyklės

LBF žaidėjo licencijavimo tvarka

LBF žaidėjų perėjimų taisyklės

LBF rekordų fiksavimo nuostatai

LBF rekordų fiksavimo tvarka

LBF valdybos darbo reglamentas

LBF valdybos posėdžių vedimo tvarka

LBF komitetų darbo bendrasis reglamentas

LBF RK darbo reglamentas

LBF simbolikos naudojimo taisyklės

Informacijos skelbimo LBF svetainėje tvarka

_______________________________________________________________________________________________

LBF 2019-2020 m. biudžetas

LBF 2020-2021 m. biudžetas

_______________________________________________________________________________________________

Aukšto meistriškumo programa_2019

Aukšto meistriškumo programos_finansavimo_panaudojimo_metinė_ataskaita 2019 m.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aukšto meistriškumo sporto programa_2020

Aukšto meistriškumo programos_finansavimo_panaudojimo_metinė_ataskaita 2020 m. 7 Priedas

Aukšto meistriškumo programos_finansavimo_panaudojimo_metinė_ataskaita 2020 m. 8 Priedas

Aukšto meistriškumo programos_finansavimo_panaudojimo_metinė_ataskaita 2020 m. 9 Priedas

Aukšto meistriškumo programos_finansavimo_panaudojimo_metinė_ataskaita 2020 m. 10 Priedas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aukšto meistriškumo programa_2021

 

Pro           www.boulingokamuolys.lt