Patvirtinta

LBF Valdybos posėdyje

2010.12.19

 

I.         BENDROJI DALIS.

 

Šiuo dokumentu yra nustatoma Lietuvos boulingo rekordų fiksavimo procedūra. Oficialūs Lietuvos boulingo rekordai tvirtinami vadovaujantis šia tvarka ir visi pasiekti rezultatai, pretenduojantys į rekordą nebus laikomi oficialiu Lietuvos boulingo rekordu, jei rezultatas nebus patvirtintas LBF Vykdomojo komiteto.

 

 II.        TARPTAUTINIUOSE TURNYRUOSE PASIEKTO REKORDO FIKSAVIMO TVARKA.

 

1.   Sportininkas (-ai) ETBF, WTBA sankcionuotuose turnyruose pasiekę rezultatą, kuris pretenduoja į  Lietuvos  boulingo  rekordą,  raštiškai  kreipiasi  į  LBF  generalinį  sekretorių  su  prašymu  dėl pasiekto rekordo tvirtinimo.

2.   Prašyme turi būti nurodytas turnyro pavadinimas, jo vieta ir pasiektas rezultatas.

3.   LBF   generalinis   sekretorius,   patikrinęs   pasiekto   rezultato   tikrumą,   artimiausiame   LBF Vykdomojo komiteto posėdyje teikia pretendentą į Lietuvos boulingo rekordą.

4.   LBF Vykdomasis komitetas pasiektą rekordą tvirtina balsų dauguma.

 

 III.       LIETUVOS TURNYRUOSE PASIEKTO REKORDO FIKSAVIMO TVARKA.

 

1.   Sportininkas (-ai) LBF sankcionuotuose turnyruose pasiekę rezultatą, kuris pretenduoja į Lietuvos boulingo rekordą, raštiškai kreipiasi į LBF generalinį sekretorių su prašymu dėl pasiekto rekordo tvirtinimo.

2.   Prašyme turi būti nurodytas turnyro pavadinimas, jo vieta ir pasiektas rezultatas.

3.   LBF   generalinis   sekretorius,   patikrinęs   pasiekto   rezultato   tikrumą,   artimiausiame   LBF Vykdomojo komiteto posėdyje teikia pretendentą į Lietuvos boulingo rekordą.

4.   LBF Vykdomasis komitetas pasiektą rekordą tvirtina balsų dauguma.

 

 IV.      LIETUVOS BOULINGO REKORDŲ PASKELBIMAS.

 

1.   Lietuvos boulingo rekordas paskelbiamas oficialioje LBF svetainėje  www.lbf-bowling.lt.

2.   Sportininkui (-ams) išduodami paţymėjimai, patvirtinantys Lietuvos boulingo rekordą.

 

LBF Valdybos pirmininkas                                                                

Ţilvinas Perminas

Pro