PATVIRTINTA

Lietuvos Boulingo Federacijos

Valdybos

Reglamentas pdf.

LIETUVOS ASMENINIO BOULINGO ČEMPIONATO

2019 – 2020 METŲ SEZONO REGLAMENTAS

Lietuvos boulingo asmeninio čempionato reglamentas (toliau tekste - reglamentas) dokumentas sudarytas remiantis Lietuvos boulingo asmeninio čempionato nuostatais (toliau tekste - nuostatai). Jo tikslas - nustatyti 2019 -2020 metų Lietuvos boulingo asmeninio čempionato (toliau tekste - LBČ) vykdymo tvarką bei žaidėjų dalyvavimo LBČ sąlygas.

 1. Bendroji dalis

LBČ sudaro 6 etapai - reitinginiai turnyrai ir finalinis turnyras (toliau tekste - LBČ turnyrai). LBČ turnyrai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Boulingo Federacijos (toliau - LBF) teisės aktais, laikantis ETBF ir LBF priimtų boulingo žaidimo taisyklių bei boulingo žaidimo etikos ir drausmės taisyklių.

2019-2020 m. LBČ vykdomas keturiose atskirose įskaitose ir papildomoje:

 • • Vyrų A įskaitoje žaidžia sportininkai, kurių 2018-2019 m. sezono bendras vidurkis yra didesnis ar lygus 190 ir žaidėjai, kurių vidurkis mažesnis už 190, tačiau pareiškė pageidavimą dalyvauti Vyrų A įskaitoje.
 • • Vyrų B įskaitoje žaidžia sportininkai, kurių 2018-2019 m. sezono bendras vidurkis yra mažesnis nei 190. Sportininkai, kurių vidurkis yra didesnis nei 190, Vyrų B įskaitoje dalyvauti negali (galima išimtis sportininko prašymu ir LBF Valdybos sprendimu).

* Žaidėjai kurių 2018-2019m vidurkis mažesnis nei 190 gali dalyvauti Vyrų A įskaitoje. Įskaita privalo būti pasirinkta prieš registruojant pirmajam žaidėjo reitinginiam turnyrui.

** Žaidėjai, kurie nežaidė praeitame sezone ir neturi jo statistikos 2019-2020m. sezone gali žaisti pasirinktinai A ar B įskaitoje. Įskaita privalo būti pasirinkta prieš registruojant pirmajam žaidėjo reitinginiam turnyrui.

***Žaidėjas, turintis daugiau kaip 190 vid. ir pageidaujantis žaisti B įskaitoje, turi teisę oficialiai kreiptis į LBF Valdybą su prašymu, kurį vertins LBF Valdyba ir priims sprendimą dėl išimties taikymo.

****Žaidėjai, neturintys LBF licencijos, gali dalyvauti reitinginiame turnyre sumokant vienkartinį turnyro licencijos 5 eurų mokestį ir gali dalyvauti pagal žaidėjo amžių bei lytį Vyrų B įskaitoje, Moterų, Jaunių ar Senjorų įskaitose.

 • • Moterų įskaita - moteriškos lyties žaidėjos turinčios LBF galiojančią licenciją.
 • • Jaunių įskaita - vyriškos ir moteriškos lyties žaidėjai, kurie 2018 m. nebus sulaukę devyniolika metų amžiaus, ir turintys LBF galiojančią licenciją.

Jaunių įskaitos nugalėtojas – Lietuvos jaunių čempionas yra nustatomas pagal užimtas vietas 2019-2020 m. galutinėje oficialioje LBČ sezono reitingų lentelėje. Jaunių apdovanojimas numatomas pasibaigus paskutiniam reitinginiam turnyrui.

 • • Senjorų įskaita- vyriškos ir moteriškos lyties žaidėjai, kurie 2019 m. bus sulaukę penkiasdešimt metų amžiaus ar daugiau, ir turintys LBF galiojančią licenciją.

Įskaitą, kurioje dalyvaus LBČ žaidėjas, pagal nustatytus kriterijus, pasirenka pats. įskaita privalo būti pasirinkta prieš registruojant pirmajam žaidėjo reitinginiam turnyrui. Žaidėjas negali keisti įskaitos sezono metu.

Teisę dalyvauti LBČ įgyja asmenys turintys galiojančias 2019-2020 m. sezono LBF žaidėjo licencijas (korteles).

 1. Reitinginiai turnyrai

Reitinginiai turnyrai vykdomi pagal LBF valdybos patvirtintą reglamentą.

Turnyro vietas ir vykdytojus, atsižvelgiant į Projektų vadovo pateiktus siūlymus arba atliktos LBF narių (klubų) apklausos rezultatus ir įvertinus klubų pateiktus pasiūlymus, nustato ir savo nutarimu patvirtina LBF Valdyba.

Galutinis reitinginių turnyrų tvarkaraštis privalo būti oficialiai paskelbiamas LBF svetainėje (www.lbf- bowling.lt) ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 10 (dešimtos) dienos, išskyrus atveji, jei LBF Valdyba vykdo papildomą LBF narių (klubų) apklausą dėl LBČ reitinginių turnyrų vykdymo;

Reitinginių turnyrų dalyviams, LBF Valdybos nustatyta tvarka, skiriami reitinginiai taškai. Reitinginiai taškai skiriami kiekvienai įskaitai atskirai.

Oficialioje reitingų lentelėje kiekvienam žaidėjui įskaitomi reitinginių turnyrų metu iškovoti reitinginiai taškai. Skaičiuojami visų reitinginių turnyrų taškai.

Reitinginių turnyrų dalyvio ir kiti mokesčiai yra nustatomi remiantis patvirtinta mokesčiais, kurie skelbiami LBF svetainėje (www.lbf-bowling.lt)

Jeigu vykdomos apklausos metu potencialūs turnyro vykdytojai pateikia vienodus pasiūlymus dėl LBČ reitinginio turnyro vykdymo, LBF Valdyba vykdo papildomą apklausą dėl konkretaus turnyro vykdymo. Pakartotinės apklausos metu geriausiu laikomas LBF ekonomiškai naudingesnis pasiūlymas (tokiu gali būti pasiūlymas, kuriame LBČ reitinginio turnyro vykdytojas pasiūlo didesnį, nei nustatytas minimalus kiekvienos sužaistos pirmo kvalifikacijos etapo žaidimo mokestis, mokestį).

Jeigu vykdomos apklausos metu dėl konkretaus LBČ reitinginio turnyro vykdymo nėra pateikiamas nė vienas pasiūlymas, LBF Valdyba gali:

 • • atlikti papildomą potencialių turnyro Vykdytojų apklausą;
 • • savo nuožiūra parinkti ir pavesti konkrečiam LBF nariui (klubui) vykdyti turnyrą;
 • • savarankiškai organizuoti ir vykdyti turnyrą.

Turnyro vykdytojas ir LBF pasirašo Valdybos patvirtintą tipinę reitinginio turnyro pravedimo sutartį, kurioje aprašyti šalių įsipareigojimai, tame tarpe ir mokėjimo terminai.

 1. Finalinis turnyras

Į Lietuvos asmeninio boulingo čempionato Finalinį turnyrą gali patekti tik sportininkai, turintys LBF licenciją ir kurie dalyvavo ne mažiau kaip trejuose reitinginiuose turnyruose.

Finalinio turnyro vietą ir vykdytojus nustato ir skelbia LBF Valdyba.

Tiksli finalinio turnyro vieta ir tikslus tvarkaraštis oficialioje LBF interneto svetainėje (www.lbf-bowling.lt) paskelbiamas ne vėliau nei 2020 m. gegužės 15 d.

Dalyvauti finaliniame turnyre įgyja teisę aukščiausius reitingus atskirose įskaitose galutinėje sezono oficialių LBČ reitingų lentelėje užėmę:

 • • vyrų A įskaita - 15 (penkiolika) žaidėjų;
 • • vyrų B įskaita - 15 (penkiolika) žaidėjų;
 • • moterų - 11 (vienuolika) žaidėjų;
 • • senjorų įskaitoje: 15 (penkiolika) žaidėjų.

Finalinio turnyro metu išaiškinami atskirų įskaitų nugalėtojai. Jiems suteikiami šie vardai:

 • • nugalėtojui vyrų A įskaitoje - 2020 metų Lietuvos čempionas;
 • • nugalėtojai moterų įskaitoje - 2020 metų Lietuvos čempionė;
 • • nugalėtojui (-ai) senjorų įskaitoje- 2020 metų Lietuvos senjorų čempionas(-ė).

Finalinio turnyro nugalėtojai ir prizininkai visose įskaitose apdovanojami diplomais ir medaliais. Organizatoriai ir vykdytojai turi teisę įsteigti papildomus prizus apie kuriuos privalo būti viešai paskelbta prieš prasidedant finaliniam turnyrui.

Finalinio turnyro dalyvio mokestis 30 Eur.

 1. Finalinio turnyro reglamentas

Vyrų A ir B, Moterų ir Senjorų įskaitose bus žaidžiama „Round-robin“ turnyro sistema.

1-3 vietas savo įskaitose užėmę žaidėjai patenka į antrą turnyro etapą.

I ETAPAS (pirmoji diena)

Vyrų A įskaita.

Žaidėjai paskirstomi pagal jų užimtas vietas 2019-2020m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. 4-15 vietas užėmę žaidėjai suskirstomi į 2 pogrupius.

A pogrupis

B pogrupis

4 vieta

5 vieta

6 vieta

7 vieta

8 vieta

9 vieta

11 vieta

10 vieta

13 vieta

12 vieta

15 vieta

14 vieta

Žaidžiama kiekviename pogrupyje „Round-robin“ sistema. Iš kiekvieno pogrupio į sekantį etapą patenka 1-2 vietas ir vienas su 3 vietos didžiausiu suminiu rezultatu – rezultatas+hcp. Bonusiniai taškai už pergales neskaičiuojami dėl aukštesnės 3 vietos nustatymo. 9-15 vietos žaidėjams paskirstomos pagal galutinę užimtą vietą 2019-2020 m. LBČ reitingų lentelėje.

Vyrų B įskaita.

Žaidėjai paskirstomi pagal jų užimtas vietas 2019-2020m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. 4-15 vietas užėmę žaidėjai suskirstomi į 2 pogrupius.

A pogrupis

B pogrupis

4 vieta

5 vieta

6 vieta

7 vieta

8 vieta

9 vieta

11 vieta

10 vieta

13 vieta

12 vieta

15 vieta

14 vieta

Žaidžiama kiekviename pogrupyje „Round-robin“ sistema. Iš kiekvieno pogrupio į sekantį etapą patenka 1-2 vietas ir vienas su 3 vietos didžiausiu suminiu rezultatu – rezultatas+hcp. Bonusiniai taškai už pergales neskaičiuojami dėl aukštesnės 3 vietos nustatymo. 9-15 vietos žaidėjams paskirstomos pagal galutinę užimtą vietą 2019-2020m. LBČ reitingų lentelėje.

Moterų įskaita

Žaidėjos paskirstomos pagal jų užimtas vietas 2019-2020m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje 4-11 vietas.

MA pogrupis

4 vieta

5 vieta

6 vieta

7 vieta

8 vieta

9 vieta

10 vieta

11 vieta

Žaidžiama pogrupyje „Round-robin“ sistema. Iš pogrupio į sekantį etapą patenka 1-3 vietas pogrupyje užėmusios žaidėjos. 7-11 vietos žaidėjams paskirstomos pagal galutinę užimtą vietą 2019-2020m. LBČ reitingų lentelėje.

Senjorų įskaita

Žaidėjai paskirstomi į 2pogrupius pagal jų užimtas vietas 2019-2020m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje.

SA pogrupis

SB pogrupis

4 vieta

5 vieta

6 vieta

7 vieta

8 vieta

9 vieta

11 vieta

10 vieta

13 vieta

12 vieta

15 vieta

14 vieta

Žaidžiama kiekviename pogrupyje „Round-robin“ sistema. Iš kiekvieno pogrupio į sekantį etapą patenka 1-2 vietas savo pogrupyje užėmę žaidėjai ir vienas su 3 vietos didžiausiu suminiu rezultatu – rezultatas+hcp. Bonusiniai taškai už pergales neskaičiuojami dėl aukštesnės 3 vietos nustatymo. 9-15 vietos žaidėjams paskirstomos pagal galutinę užimtą vietą 2019-2020m. LBČ reitingų lentelėje.

 

 

 

II ETAPAS (antroji diena)

Vyrų A įskaita.

1-3 žaidėjai užėmę vietas 2019-2020m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje ir I etapo pogrupių 1-2 vietos, geriausių pogrupių 3 vietos rezultatu.

Eil. Nr.

VA pogrupis

1.

1 vieta

2.

2 vieta

3.

3 vieta

4.

A pogrupio 1 vieta

5.

B pogrupio 1 vieta

6.

A pogrupio 2 vieta

7.

B pogrupio 2 vieta

8.

A arba B pogrupio 3 vieta

Žaidžiama pogrupyje „Round-robin“ sistema. Iš pogrupio į pusfinalio etapą patenka 1-4 vietas pogrupyje užėmę žaidėjai.

Pusfinalio etape žaidžiama iki 2 pergalių Pralaimėję žaidėjai dėl 3-4 vietos žaidžia vieną partiją. Pusfinalio poros:

 1. 1. pora 1 vieta – 4 vieta
 2. 2. pora 2 vieta – 3 vieta

Porų nugalėtojai patenka į finalą dėl 1-2 vietos. Finaliniam etape žaidžiama iki 2 pergalių. Dvikovos laimėtojas tampą turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą.

Mažajame finale dėl 3–4 vietos žaidžiama viena partija. Poros nugalėtojas užimą 3 vietą. Pralaimėjęs žaidėjas užimą 4 vietą.

Vyrų B įskaita.

1-3 žaidėjai užėmę vietas 2019-2020m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje ir I etapo pogrupių 1-2 vietos, geriausių pogrupių 3 vietos rezultatu.

Eil. Nr.

VB pogrupis

1.

1 vieta

2.

2 vieta

3.

3 vieta

4.

A pogrupio 1 vieta

5.

B pogrupio 1 vieta

6.

A pogrupio 2 vieta

7.

B pogrupio 2 vieta

8.

A arba B pogrupio 3 vieta

Žaidžiama pogrupyje „Round-robin“ sistema. Iš pogrupio į pusfinalio etapą patenka 1-4 vietas pogrupyje užėmę žaidėjai.

Pusfinalio etape žaidžiama viena partija. Pralaimėję žaidėjai dėl 3-4 vietos žaidžia vieną partiją. Pusfinalio poros:

 1. 1. pora 1 vieta – 4 vieta
 2. 2. pora 2 vieta – 3 vieta

Porų nugalėtojai patenka į finalą dėl 1-2 vietos. Finaliniam etape žaidžiama viena partija. Dvikovos laimėtojas tampą turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą.

Mažajame finale dėl 3–4 vietos žaidžiama viena partija. Poros nugalėtojas užimą 3 vietą. Pralaimėjęs žaidėjas užimą 4 vietą.

Moterų įskaita

1-3 vietas užėmusios žaidėjos 2019-2020m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje ir I etapo pogrupio 1-3 vietos.

Eil. Nr.

MA1 pogrupis

1.

1 vieta

2.

2 vieta

3.

3 vieta

4.

I etapo MA pogrupio 1 vieta

5.

I etapo MA pogrupio 2 vieta

6.

I etapo MA pogrupio 3 vieta

Žaidžiama pogrupyje „Round-robin“ sistema. Iš pogrupio į pusfinalio etapą patenka 1-4 vietas pogrupyje užėmusios žaidėjos.

Pusfinalio etape žaidžiama iki 2 pergalių. Pralaimėję žaidėjai dėl 3-4 vietos žaidžia vieną partiją. Pusfinalio poros:

 1. 1. pora 1 vieta – 4 vieta
 2. 2. pora 2 vieta – 3 vieta

Porų nugalėtojai patenka į finalą dėl 1-2 vietos. Finaliniam etape žaidžiama iki 2 pergalių. Dvikovos laimėtojas tampą turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą.

Mažajame finale dėl 3–4 vietos žaidžiama viena partija. Poros nugalėtojas užimą 3 vietą. Pralaimėjęs žaidėjas užimą 4 vietą.

Senjorų įskaita

1-3 žaidėjai užėmę vietas 2019-2020m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje ir I etapo pogrupių 1-2 vietos, geriausių pogrupių 3 vietos rezultatu.

Eil. Nr.

SA pogrupis

1.

1 vieta

2.

2 vieta

3.

3 vieta

4.

SA pogrupio 1 vieta

5.

SB pogrupio 1 vieta

6.

SA pogrupio 2 vieta

7.

SB pogrupio 2 vieta

8.

A arba B pogrupio 3 vieta

Žaidžiama pogrupyje „Round-robin“ sistema. Iš pogrupio į pusfinalio etapą patenka 1-4 vietas pogrupyje užėmę žaidėjai.

Pusfinalio etape žaidžiama iki 2 pergalių Pralaimėję žaidėjai dėl 3-4 vietos žaidžia vieną partiją. Pusfinalio poros:

 1. 1. pora 1 vieta – 4 vieta
 2. 2. pora 2 vieta – 3 vieta

Porų nugalėtojai patenka į finalą dėl 1-2 vietos. Finaliniam etape žaidžiama iki 2 pergalių. Dvikovos laimėtojas tampą turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą.

Mažajame finale dėl 3–4 vietos žaidžiama viena partija. Poros nugalėtojas užimą 3 vietą. Pralaimėjęs žaidėjas užimą 4 vietą.

 1. Baigiamosios nuostatos.

Visus reglamente nenumatytus atvejus sprendžia LBF Prezidentas.

LBF Valdyba turi teisę keisti reglamentą arba grafiką.

LBF Valdybos Pirmininkas                                                                       Vaidotas Baranauskas

        

Pro           www.boulingokamuolys.lt