Komandinės rungtynės

Straikas +3   4   :   10   KKK   Rezultatai   C lyga   19-12-07 | 09:00   Strike house
Namų komanda
Nr. Žaidėjas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Julius Sipavičius 0 207 177 145 0 188 171 888 177.60
2. Edita Bikienė 8 191 167 203 185 178 143 1067 177.83
3. Romas Bikas 0 0 0 161 146 145 128 580 145.00
4. Romualdas Skabickas 10 167 146 0 147 184 179 823 164.60
5. Janina Skabickienė 13 132 0 0 164 0 0 296 148.00
6. Erikas Duškinas 0 0 159 138 0 0 0 297 148.50
Viso per partiją: 697 649 647 642 695 621 3951 164.63
Skirtumas per partiją: -44 -1 -30 28 63 -79 -63
Taškai: 0 0 0 2 2 0 0 4
Viso už sumą: Rezultatas
Svečių komanda
Nr. Žaidėjas Hcp P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Eligijus Mikša 5 188 169 130 0 0 161 648 162.00
2. Stanislavas Boravskis 0 0 0 0 131 137 0 268 134.00
3. Silvestras Boravskis 0 223 149 203 170 167 203 1115 185.83
4. Saulius Gedgaudas 0 149 180 173 165 159 150 976 162.67
5. Leonas Grižas 5 181 152 171 148 169 186 1007 167.83
Viso per partiją: 741 650 677 614 632 700 4014 167.25
Skirtumas per partiją: 44 1 30 -28 -63 79 63
Taškai: 2 2 2 0 0 2 2 10
Viso už sumą: Rezultatas

Pro           www.boulingokamuolys.lt