Lietuvos boulingo asmeninio čempionato reitinginio turnyro tipinis reglamentas

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

 Patvirtinta 2010-09-13

Lietuvos Boulingo Federacija

Valdybos posėdis

Nutarimas Nr. 98

 

Turnyro pavadinimas

Įrašyti pilną turnyro pavadinimą.

Pirmoji turnyro diena

Įrašyti pirmosios turnyro dienos datą.

Paskutinioji turnyro diena

Įrašyti paskutiniosios turnyro dienos datą.

Organizatorius

Lietuvos boulingo federacija.

Vykdytojas

Įrašyti pilną turnyro vykdytojo pavadinimą.

Boulingo centras

Įrašyti pilną boulingo centro pavadinimą

Boulingo centro adresas

Įrašyti pilną boulingo centro adresą.

Turnyro komisaras

Įrašyti turnyro komisaro pavardę.

Turnyro vyr. teisėjas

Įrašyti turnyro vyriausiojo teisėjo pavardę.

Registraciją vykdantis asmuo

Įrašyti kontaktinio asmens vardą, pavardę, telefoną.

Įskaitos

Vyrų I divizionas, vyrų II divizionas, moterys, jauniai, senjorai.

Takelių paruošimas

Prieš kiekvieną pirmo ir antro kvalifikacinių etapų užėjimą, prieš pirmą atkrintamų susitikimų etapą, prieš finalinį etapą.

Informacija apie turnyrą

www.lbf-bowling.lt  .

Kitos interneto svetainės

Įrašyti kitas turnyro eigą pateikiančias svetaines.

 

II. REGISTRACIJA

 

Registracijos pradžia

Įrašyti tikslią registracijos pradžios datą.

Registracijos pabaiga

Įrašyti tikslią registracijos pabaigos datą.

Registruotis el. paštu

Įrašyti el. pašto adresą kuriuo priimama registracija.

Registruotis faksu

Įrašyti fakso numerį kuriuo priimama registracija.

Registruotis raštu

Įrašyti adresą, kuriuo galima pateikti registraciją.

Leistinas peržaidimų skaičius

Visoms įskaitoms – 2 kartai.

Užėjimai skirti tik peržaidimams

Įrašyti užėjimų numerius į kuriuos galima registruotis peržaidimams registracijos metu.

Užėjimai žaidėjams iš kitų miestų registracijos metu

Įrašyti užėjimų numerius į kuriuos registracijos metu gali registruotis tik žaidėjai iš kitų miestų .

Kitos registracijos taisyklės

Už registraciją atsakingas turnyro komisaras. Registracijos metu nustatytos formos paraiška priimama tik iš klubo vadovų arba jų įgaliotų asmenų. Pasibaigus registracijai žaidėjai turi teisę savarankiškai registruotis peržaidimui į visas likusias laisvas vietas. Jei norinčių žaisti yra daugiau nei laisvų vietų - sudaromas „laukimo sąrašas“. Pirmenybę į atsilaisvinusias žaidimo vietas įgauna žaidėjas esantis aukščiau „laukimo sąraše“.

  

III. MOKESČIAI

 

Dalyvio mokestis

Ne daugiau 130 Lt

Dalyvio mokestis šeimai, sugyventiniams

Ne daugiau 110 Lt

Dalyvio mokestis jauniams

Ne daugiau 30 Lt

Peržaidimo mokestis

Vyrų I divizionas, Vyrų II divizionas, moterys, senjorai -

- Ne daugiau 100 Lt

Jauniai – Ne daugiau 30 Lt

Dalyvio mokestis kitoms žaidėjų grupėms

Įrašyti mokestį specifinėms žaidėjų grupėms, jei jis skiriasi nuo pagrindinio mokesčio

Bauda už neatvykimą žaisti

Ne daugiau 80 Lt

Banko rekvizitai turnyro mokesčiams mokėti

Įrašyti pilnus turnyro vykdytojo banko rekvizitus.

Turnyro mokesčių taisyklės

Už visų reglamente numatytų mokesčių ir baudų sumokėjimą atsakingas klubas, kuriam atstovauja turnyro dalyvis. Žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka patys klubai arba patys žaidėjai. Bauda už neatvykimą žaisti bet kuriame iš turnyro etapų yra mokama tuo atveju, kai žaidėjas nepraneša apie savo nedalyvavimą arba praneša likus mažiau nei 24 valandoms iki žaidimo pradžios arba išvis nepraneša.

 

IV. PIRMAS KVALIFIKACINIS ETAPAS (I KV.)

 

Visi turnyro dalyviai žaidžia 6 partijas. Šiame turnyro etape galimas vienas peržaidimas. Įskaitomas aukštesnis pasiektas rezultatas. Į antrą kvalifikacinį turnyro etapą patenka aukščiausius rezultatus pasiekę kiekvienos įskaitos žaidėjai:

 

Vyrų I divizionas

Įrašomas skaičius

Vyrų II divizionas

Įrašomas skaičius

Moterų

Įrašomas skaičius

Jaunių

Įrašomas skaičius

Senjorų

Įrašomas skaičius

 

Kvalifikaciniai užėjimai:

 

Numeris

Data

Savaitės diena

Laikas

Pastabos

1

 

 

 

Įrašomi apribojimai

2

 

 

 

Įrašomi apribojimai

3

 

 

 

Įrašomi apribojimai

4

 

 

 

Įrašomi apribojimai

5

 

 

 

Įrašomi apribojimai

6

 

 

 

Įrašomi apribojimai

7

 

 

 

Įrašomi apribojimai

8

 

 

 

Įrašomi apribojimai

9

 

 

 

Įrašomi apribojimai

10

 

 

 

Įrašomi apribojimai

11

 

 

 

Įrašomi apribojimai

12

 

 

 

Įrašomi apribojimai

13

 

 

 

Įrašomi apribojimai

14

 

 

 

Įrašomi apribojimai

  

V. ANTRAS KVALIFIKACINIS ETAPAS (II KV.)

 

Visi patekę į šį etapą žaidėjai žaidžia 6 partijas. Rezultatai sumuojasi su pirmo kvalifikacinio etapo rezultatais.

Į pirmą atkrintamų susitikimų etapą patenka aukščiausius dvylikos partijų rezultatus pasiekę žaidėjai:

 

Vyrų I divizionas

9

Vyrų II divizionas

9

Į antrą atkrintamų susitikimų etapą patenka aukščiausius dvylikos partijų rezultatus pasiekę žaidėjai:

 

Moterų

6

Senjorų

6

Į finalinį turnyro etapą patenka aukščiausius dvylikos partijų rezultatus pasiekę žaidėjai:

 

Jaunių

3

 

Sekmadienis (pavyzdys: 2008-01-12) d.

Dalyviai

(pavyzdys 9:00 – 11:30 )

(pavyzdys:1-15 „II diviziono“, 5-8 „Moterų“ ir visi „Jaunių“ įskaitų sportininkai )

(pavyzdys 12:00 – 14:30 )

(pavyzdys:1-15 „I diviziono“, 1-4 „Moterų“ ir visi „Senjorų“ įskaitų sportininkai)

 

VI. PIRMAS ATKRINTAMŲ SUSITIKIMŲ ETAPAS

 

Visuose susitikimuose žaidžiama viena partija. Galutinės pralaimėjusių žaidėjų vietos turnyrinėje lentelėje paskirstomos atsižvelgiant į žaidėjo vietą užimtą po II kvalifikacinio etapo.

 

„I divizionas“

(pvz:15.00-15:30) 

-  4 vieta po II kv. etapo – 9 vieta po II kv. etapo – (1 pora);

5 vieta po II kv. etapo – 8 vieta po II kv. etapo – (2 pora);

6 vieta po II kv. etapo – 7 vieta po II kv. etapo – (3 pora).

 

 

 

„II divizionas“ - 

(pvz:15.00-15:30) 

4 vieta po II kv. etapo – 9 vieta po II kv. etapo – (1 pora);

5 vieta po II kv. etapo – 8 vieta po II kv. etapo – (2 pora);

6 vieta po II kv. etapo – 7 vieta po II kv. etapo – (3 pora).

               

Senjorų įskaita 

(pvz15.00-15:30)

1 vieta po II kv. etapo – 6 vieta po II kv. etapo;

2 vieta po II kv. etapo – 5 vieta po II kv. etapo;

3 vieta po II kv. etapo – 4 vieta po II kv. etapo.

                                       

Vyrų I ir II div. susitikimų nugalėtojai patenka į antrą atkrintamų susitikimų etapą.

Senjorų įskaitos susitikimų nugalėtojai patenka į finalinį etapą.

 

VII. ANTRAS ATKRINTAMŲ SUSITIKIMŲ ETAPAS

 

Visuose susitikimuose žaidžiama viena partija. Galutinės pralaimėjusių žaidėjų vietos turnyrinėje lentelėje paskirstomos atsižvelgiant į žaidėjo vietą užimtą po II kvalifikacinio etapo.

 

 

„I divizionas“ -                                       1 vieta po II kv. etapo – 3 poros nugalėtojas;

(pvz:15.00-15:30)              2 vieta po II kv. etapo – 2 poros nugalėtojas;

                                                                                      3 vieta po II kv. etapo – 1 poros nugalėtojas.

 

„II divizionas“ -                1 vieta po II kv. etapo – 3 poros nugalėtojas;

(pvz:15.00-15:30)              2 vieta po II kv. etapo – 2 poros nugalėtojas;

                                                                                      3 vieta po II kv. etapo – 1 poros nugalėtojas.

 

Moterų įskaita                                        1 vieta po II kv. etapo – 6 vieta po II kv. etapo;

(pvz15.00-15:30)               2 vieta po II kv. etapo – 5 vieta po II kv. etapo;

                                                                                       3 vieta po II kv. etapo – 4 vieta po II kv. etapo.

Susitikimų nugalėtojai patenka į finalinį etapą.

VIII. FINALINIS ETAPAS

 

Finaliniame etape žaidžiama „step leader“ sistema po 3 sportininkus iš kiekvienos įskaitos. Vietos prieš finalinį etapą paskirstomos pagal patekusių sportininkų pasiektą rezultatą po II kvalifikacinio etapo (12 partijų).

Pvz.:

16:20 h                               „Senjorų“ įskaita              (3-2 vietos)

17:15 h                               „Senjorų“ įskaita              (FINALAS)

16:20 h                               „Jaunių“ įskaita                (3-2 vietos)

17:15 h                               „Jaunių“ įskaita                (FINALAS)

16:20 h                               „II divizionas“                   (3-2 vietos)

17:15 h                               „II divizionas“                   (FINALAS)

17:15 h                               „I divizionas“                                          (3-2 vietos)

18:00 h                               „I divizionas“                                          (FINALAS)

17:15 h                               „Moterų“ įskaita              (3-2 vietos)

18:00 h                               „Moterų“ įskaita               (FINALAS)

 

IX. PRIZINIS FONDAS

 

  Prizinį fondą sudaro ne mažiaus kaip 30 (trisdešimt) procentų visų dalyvio mokesčių. Piniginį prizinį fondą sudaro ne mažiau kaip 25 (dvidešimt penki) procentai visų surinktų turnyro mokesčių. Daiktinius prizus sudaro 5 (penki) procentai visų surinktų startinių mokesčių

  Piniginis prizinis fondas finalinio etapo dalyviams paskirstomas procentais nuo likusio piniginio prizinio fondo, atėmus konkrečiai numatytas sumas (Vyrų I ir II div. 4-9, Moterys ir Senjorai 4-6 vietos). Jei prizininkams procentais numatytos sumos gaunasi mažiau kaip 100 Lt, tai skiriamas minimalus piniginis prizas – 100 Lt. Sumos apvalinamos iki 10 Lt.

Vietos                                 I vyrų divizionas               II vyrų divizionas             Moterys        Senjorai      

1.                                        15%                                                         10%                                                         10%                                   10%                                  

2.                                        11%                                                         7%                                                           7%                                     7%                                    

3.                                        8%                                                           5%                                                           5%                                     5%                                     

 

4.                                        100 Lt                                                      100 Lt                                                      100 Lt                                100 Lt          

 

5.                                        100 Lt                                                      100 Lt                                                      100 Lt                                100 Lt          

 

6.                                        100 Lt                                                      100 Lt                                                      100 Lt                                100 Lt          

 

7.                                        100 Lt                                                      100 Lt

 

8.                                        100 Lt                                                      100 Lt

 

9.                                        100 Lt                                                      100 Lt

 

Apdovanojimai. Varžybų uždarymas_

 

 

 

 

LBF Valdybos pirmininkas