PATVIRTINTA

Lietuvos Boulingo Federacijos

Valdybos

2017-08-25

LIETUVOS ASMENINIO BOULINGO ČEMPIONATO

2017 – 2018 METŲ SEZONO REGLAMENTAS

Lietuvos boulingo asmeninio čempionato reglamentas (toliau tekste - reglamentas) dokumentas sudarytas remiantis Lietuvos boulingo asmeninio čempionato nuostatais (toliau tekste - nuostatai). Jo tikslas - nustatyti 2017 -2018 metų Lietuvos boulingo asmeninio čempionato (toliau tekste - LBČ) vykdymo tvarką bei žaidėjų dalyvavimo LBČ sąlygas.

 1. Bendroji dalis

LBČ sudaro sekantys etapai - reitinginiai turnyrai ir finalinis turnyras (toliau tekste - LBČ turnyrai). LBČ turnyrai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Boulingo Federacijos (toliau - LBF) teisės aktais, laikantis ETBF ir LBF priimtų boulingo žaidimo taisyklių bei boulingo žaidimo etikos ir drausmės taisyklių.

2017-2018 m. LBČ vykdomas keturiose atskirose įskaitose ir papildomoje Mėgėjų įskaitoje:

 • Vyrų įskaita - dalyvauja vyriškos lyties žaidėjai turintis LBF galiojančią licenciją:
 • Moterų įskaita - moteriškos lyties žaidėjos turinčios LBF galiojančią licenciją.
 • Jaunių įskaita - vyriškos ir moteriškos lyties žaidėjai, kurie 2017 m. nebus sulaukę devyniolika metų amžiaus, ir turintys LBF galiojančią licenciją.
 • Senjorų įskaita - vyriškos ir moteriškos lyties žaidėjai, kurie 2017 m. bus sulaukę penkiasdešimt metų amžiaus ar daugiau, ir turintys LBF galiojančią licenciją.
 • Mėgėjų divizionas - visi žaidėjai nedalyvaujantys kitose įskaitose. Gali dalyvauti visi pageidaujantys moteriškos ir vyriškos lyties žaidėjai - LBF licencijuoti ir nelicencijuoti, bei mėgėjai. Jiems visiems taikomi papildomi taškai (HDCP) kaip yra numatyta LBČ reglamente.

Įskaitą, kurioje dalyvaus LBČ žaidėjas, pagal nustatytus kriterijus, pasirenka pats. Įskaita privalo būti pasirinkta prieš registruojant pirmajam žaidėjo reitinginiam turnyrui. Žaidėjas sezono metu gali pakeisti įskaitą, kurioje žaidžia, vieną kartą, bet visi sukaupti reitinginiai taškai bus anuliuojami.

Teisę dalyvauti LBČ įgyja asmenys turintys galiojančias 2017-2018 m. sezono LBF žaidėjo licencijas.

 1. Reitinginiai turnyrai

Reitinginiai turnyrai vykdomi pagal LBF valdybos patvirtintą reglamentą.

Turnyro vietas ir vykdytojus, atsižvelgiant į Projektų vadovo pateiktus siūlymus arba atliktos LBF narių (klubų) apklausos rezultatus ir įvertinus klubų pateiktus pasiūlymus, nustato ir savo nutarimu patvirtina LBF Valdyba.

Galutinis reitinginių turnyrų tvarkaraštis privalo būti oficialiai paskelbiamas LBF svetainėje (www.lbf- bowling.lt) ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 10 (dešimtos) dienos, išskyrus atveji, jei LBF Valdyba vykdo papildomą LBF narių (klubų) apklausą dėl LBČ reitinginių turnyrų vykdymo;

Reitinginių turnyrų dalyviams, LBF Valdybos nustatyta tvarka, skiriami reitinginiai taškai. Reitinginiai taškai skiriami kiekvienai įskaitai atskirai.

Oficialioje reitingų lentelėje kiekvienam žaidėjui įskaitomi reitinginių turnyrų metu iškovoti reitinginiai taškai.

Reitinginių turnyrų dalyvio ir kiti mokesčiai yra nustatomi remiantis patvirtinta mokesčiais, kurie skelbiami LBF svetainėje (www.lbf-bowling.lt)

Jeigu vykdomos apklausos metu potencialūs turnyro vykdytojai pateikia vienodus pasiūlymus dėl LBČ reitinginio turnyro vykdymo, LBF Valdyba vykdo papildomą apklausą dėl konkretaus turnyro vykdymo. Pakartotinės apklausos metu geriausiu laikomas LBF ekonomiškai naudingesnis pasiūlymas (tokiu gali būti pasiūlymas, kuriame LBČ reitinginio turnyro vykdytojas pasiūlo didesnį, nei nustatytas minimalus kiekvienos sužaistos pirmo kvalifikacijos etapo žaidimo mokestis, mokestį).

Jeigu vykdomos apklausos metu dėl konkretaus LBČ reitinginio turnyro vykdymo nėra pateikiamas nė vienas pasiūlymas, LBF Valdyba gali:

 • atlikti papildomą potencialių turnyro Vykdytojų apklausą;
 • savo nuožiūra parinkti ir pavesti konkrečiam LBF nariui (klubui) vykdyti turnyrą;
 • savarankiškai organizuoti ir vykdyti turnyrą.

Turnyro vykdytojas ir LBF pasirašo Valdybos patvirtintą tipinę reitinginio turnyro pravedimo sutartį, kurioje aprašyti šalių įsipareigojimai, tame tarpe ir mokėjimo terminai.

 1. Finalinis turnyras

Finalinio turnyro vietą ir vykdytojus nustato ir skelbia LBF Valdyba.

Tiksli finalinio turnyro vieta ir tikslus tvarkaraštis oficialioje LBF interneto svetainėje (www.lbf-bowling.lt) paskelbiamas ne vėliau nei 2018 m. gegužės 15 d.

Dalyvauti finaliniame turnyre įgyja teisę aukščiausius reitingus atskirose įskaitose galutinėje sezono oficialių LBČ reitingų lentelėje užėmę:

 • vyrų įskaita - 30 (trisdešimt) žaidėjų,
 • moterų - 8 (aštuonios) žaidėjos,
 • jaunių - 6 (šeši) žaidėjai,
 • senjorų įskaitoje: 16 (šešiolika) žaidėjų.

Finalinio turnyro metu išaiškinami atskirų įskaitų nugalėtojai. Jiems suteikiami šie vardai:

 • nugalėtojui vyrų įskaitoje - 2018 metų Lietuvos čempionas;
 • nugalėtojai moterų įskaitoje - 2018 metų Lietuvos čempionė;
 • nugalėtojui (-ai) jaunių įskaitoje - 2018 metų Lietuvos jaunių čempionas(-ė);
 • nugalėtojui (-ai) senjorų įskaitoje- 2018 metų Lietuvos senjorų čempionas(-ė).

Finalinio turnyro nugalėtojai ir prizininkai visose įskaitose apdovanojami diplomais ir medaliais. Organizatoriai ir vykdytojai turi teisę įsteigti papildomus prizus apie kuriuos privalo būti viešai paskelbta prieš prasidedant finaliniam turnyrui.

Finalinio turnyro dalyvio mokestis - 30 €.

 1. Finalinio turnyro reglamentas

Vyrų, Moterų ir Senjorų įskaitose bus žaidžiama „Round-robin“ turnyro sistema.

Vyrų įskaita.

Žaidėjai paskirstomi pagal jų užimtas vietas 2017-2018m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. 1-6 vietas užėmę žaidėjai patenką į antrą etapą. 7-30 vietas užėmę žaidėjai suskirstomi į 3 pogrupius.

A pogrupis

B pogrupis

C pogrupis

7

8

9

12

10

11

15

13

14

18

16

17

21

19

20

24

22

23

27

25

26

30

28

29

Žaidžiama kiekviename pogrupyje „Round-robin“ sistema. Iš kiekvieno pogrupio į sekantį etapą patenka 1-3 vietas užėmę žaidėjai ir vienas žaidėjas su geriausiu ketvirtos vietos rezultatu (daugiausiai surinkęs taškų, jei taškų surinktas vienodas skaičius bus žiūrima užimta galutinė vieta 2017-2018m. LBČ reitingų lentelėje). 17-30 vietos žaidėjams paskirstomos pagal galutinę užimtą vietą 2017-2018m. LBČ reitingų lentelėje.

D pogrupis

F pogrupis

1 vieta

2 vieta

4 vieta

3 vieta

6 vieta

5 vieta

B pogrupio 1 vieta

A pogrupio 1 vieta

C pogrupio 2 vieta

C pogrupio 1 vieta

A pogrupio 2 vieta

B pogrupio 2 vieta

C pogrupio 3 vieta

A pogrupio 3 vieta

4 vietos geriausias rezultatas

B pogrupio 3 vieta

Žaidžiama kiekviename pogrupyje „Round-robin“ sistema. Į pusfinalio etapą patenka žaidėjai savo pogrupiuose užėmę 1-2 vietas. 5-12 vietos žaidėjams paskirstomos pagal galutinę užimtą vietą 2017-2018m. LBČ reitingų lentelėje.

Pusfinalio etape žaidžiama vieną partiją. Pralaimėję žaidėjai 3-4 vietas skiriamos pagal galutinę užimtą vietą 2017-2018m. LBČ reitingų lentelėje. Pusfinalio poros:

 1. pora             D pogrupio 1 vieta – F pogrupio 2 vieta
 2. pora             F pogrupio 1 vieta – D pogrupio 2 vieta

Porų nugalėtojai patenka į finalą. Finaliniam etape žaidžiama vieną partiją. Dvikovos laimėtojas tampą turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą.

Moterų įskaita

8 žaidėjos patenka pagal jų užimtas vietas 2017-2018m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Žaidžiama pogrupyje „Round-robin“ sistema. Į pusfinalį patenka 2-3vietas užėmusios žaidėjos, 1 vietą užėmusi žaidėją patenką į finalą. 4-8 vietos paskirstomos po „Round-robin“ žaidimo. Pusfinalyje žaidžiama vieną partiją. Pusfinalio nugalėtoja patenką į finalą, o pralaimėjusi žaidėja užimą trečią vietą. Finaliniam etape žaidžiama vieną partiją. Dvikovos laimėtojas tampą turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą.

Senjorų įskaita

Žaidėjai paskirstomi į 2pogrupius pagal jų užimtas vietas 2017-2018m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje.

A pogrupis

B pogrupis

1

2

4

3

6

5

8

7

10

9

12

11

14

13

16

15

Žaidžiama kiekviename pogrupyje „Round-robin“ sistema. Į pusfinalio etapą patenka žaidėjai savo pogrupiuose užėmę 1-2 vietas. 5-16 vietos žaidėjams paskirstomos pagal galutinę užimtą vietą 2017-2018m. LBČ reitingų lentelėje.

Pusfinalio etape žaidžiama vieną partiją. Pralaimėję žaidėjai 3-4 vietas skiriamos pagal galutinę užimtą vietą 2017-2018m. LBČ reitingų lentelėje. Pusfinalio poros:

 1. pora             A pogrupio 1 vieta – B pogrupio 2 vieta
 2. pora             B pogrupio 1 vieta – A pogrupio 2 vieta

Porų nugalėtojai patenka į finalą. Finaliniam etape žaidžiama vieną partiją. Dvikovos laimėtojas tampą turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą.

Jaunių įskaita

I   etapas - atkrintamosios dvikovos iki 3 pergalių.

Žaidėjų poros paskirstomos pagal jų užimtas vietas 2017-2018 m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Susitinka:

1     ir 6 vietos - (1 pora);

2     ir 5 vietos - (2 pora);

3     ir 4 vietos - (3 pora).

Dvikovų laimėtojai patenka į II ir III etapus. į III etapą patenka žaidėjas užėmęs aukščiausią vietą 2017-2018 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Kiti du žaidėjai patenka j II etapą;

Pralaimėję žaidėjai užima 4-6 vietas atitinkamai jų užimtoms vietoms 2017-2018 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje;

II  etapas - dvikova iki 2 pergalių.

Dvikovos laimėtojas patenka į III etapą. Pralaimėjęs žaidėjas užima trečią vietą.

III            etapas - dvikova iki 2 pergalių.

Dvikovos laimėtojas tampa turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą.

 1. Finalinio turnyro reglamentas

Visus reglamente nenumatytus atvejus sprendžia LBF Prezidentas.

LBF Valdyba turi teisę keisti reglamentą arba grafiką.

 

LBF Valdybos Pirmininkas                                                                            Robertas Samulis