PATVIRTINTA

Lietuvos Boulingo Federacijos

Valdybos

2016-07-30

 LIETUVOS ASMENINIO BOULINGO ČEMPIONATO

2016 – 2017 METŲ SEZONO REGLAMENTAS

 Lietuvos boulingo asmeninio čempionato reglamentas (toliau tekste – reglamentas) dokumentas sudarytas remiantis Lietuvos boulingo asmeninio čempionato nuostatais (toliau tekste – nuostatai). Jo tikslas – nustatyti 2016 -2017 metų Lietuvos boulingo asmeninio čempionato (toliau tekste – LBČ) vykdymo tvarką bei žaidėjų dalyvavimo LBČ sąlygas.

 

1.  Bendroji dalis.

 

LBČ sudaro etapai – reitinginiai turnyrai ir finalinis turnyras (toliau tekste – LBČ turnyrai). LBČ turnyrai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Boulingo Federacijos (toliau – LBF) teisės aktais, laikantis ETBF ir LBF priimtų boulingo žaidimo taisyklių bei boulingo žaidimo etikos ir drausmės taisyklių.

 

2016-2017 m. LBČ vykdomas šešiose atskirose įskaitose:

·    Vyrų 1 divizionas – dalyvauja iki 42 žaidėjų turinčių LBF galiojančią licenciją:

a.   28 (dvidešimt aštuoni) žaidėjai, turintys aukščiausią reitingą galutinėje 2015-2016 m. vyrų 1 diviziono įskaitos reitingų lentelėje;

b.   3 (trys) žaidėjai, užėmę pirmąsias tris vietas galutinėje 2015-2016 m. sezono LBČ vyrų 2 diviziono

įskaitos reitingų lentelėje;

c.   3 (trys) žaidėjai, užėmę pirmąsias tris vietas 2015-2016 m. sezono LBČ finaliniame turnyre vyrų 2 diviziono įskaitoje. Jeigu sportininkas (-ai) atitinka kriterijus paminėtus punkte “b”, tai jų laisvos vietos

1 vyrų divizione atitenka (eilės tvarka) 4, 5 ir 6 vietas užėmusiems sportininkams 2015-2016 m. sezono

LBČ finaliniame turnyre.

d.   Iki 8 žaidėjų gavusių “wild card”. Jie yra LBF valdybos atrenkami iš asmenų pateikusių prašymus dalyvauti vyrų 1 diviziono įskaitoje. Prašymus gali teikti visi vyriškos lyties žaidėjai, neįgyję tokios teisės pagal punktus “a”, “b” ir “c”. 1

·    Vyrų 2 divizionas – žaidėjai neiškovoję teisės dalyvauti vyrų 1 diviziono įskaitoje arba žaidėjai šios teisės atsisakę ir turintys LBF galiojančią licenciją.

·    Mėgėjų divizionas – visi žaidėjai nedalyvaujantys kitose įskaitose. 2

·    Moterų – moteriškos lyties žaidėjos turinčios LBF galiojančią licenciją.

·    Jaunių – vyriškos ir moteriškos lyties žaidėjai, kurie 2016 m. nebus sulaukę devyniolika metų amžiaus,

ir turintys LBF galiojančią licenciją.

·    Senjorų – vyriškos ir moteriškos lyties žaidėjai, kurie 2016 m. bus sulaukę penkiasdešimt metų amžiaus ar daugiau, ir turintys LBF galiojančią licenciją.

 

Įskaitą, kurioje dalyvaus LBČ žaidėjas, pagal nustatytus kriterijus, pasirenka pats. Įskaita privalo būti pasirinkta prieš registruojant pirmajam žaidėjo reitinginiam turnyrui. Žaidėjas negali keisti įskaitos sezono metu.

Žaidėjai įgyję teisę žaisti vyrų 1 divizione pagal punktus “b” ir “c”, bet šios teisės atsisakę, 2016- 2017 m.

sezone gaus tik 50 % iškovotų piniginių prizų, likusią dalį paliekant LBF.

Teisę dalyvauti LBČ įgyja asmenys turintys galiojančias 2016-2017 m. sezono LBF žaidėjo licencijas (korteles).

 

2.  Reitinginiai turnyrai.

 

Reitinginiai turnyrai vykdomi pagal LBF valdybos patvirtintą reglamentą.


Turnyro vietas ir vykdytojus, atsižvelgiant į Projektų vadovo pateiktus siūlymus arba atliktos LBF narių (klubų) apklausos rezultatus ir įvertinus klubų pateiktus pasiūlymus, nustato ir savo nutarimu patvirtina LBF Valdyba.

Galutinis reitinginių turnyrų tvarkaraštis privalo būti oficialiai paskelbiamas LBF svetainėje (www.lbf- bowling.lt) ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 15 (penkioliktos) dienos, išskyrus atvejį, jei LBF Valdyba vykdo papildomą LBF narių (klubų) apklausą dėl LBČ reitinginių turnyrų vykdymo;

Reitinginių turnyrų dalyviams, LBF Valdybos nustatyta tvarka, skiriami reitinginiai taškai. Reitinginiai taškai skiriami kiekvienai įskaitai atskirai.

Oficialioje reitingų lentelėje kiekvienam žaidėjui įskaitomi reitinginių turnyrų metu iškovoti reitinginiai taškai. Vykstant daugiau nei penkiems reitinginiams turnyrams atmetamas vienas turnyras, kuriame žaidėjas iškovojo mažiausia reitinginių taškų.

Reitinginių turnyrų dalyvio ir kiti mokesčiai yra nustatomi remiantis patvirtinta mokesčiais, kurie skelbiami

LBF svetainėje (www.lbf-bowling.lt)

Jeigu vykdomos apklausos metu potencialūs turnyro vykdytojai pateikia vienodus pasiūlymus dėl LBČ reitinginio turnyro vykdymo, LBF Valdyba vykdo papildomą apklausą dėl konkretaus turnyro  vykdymo. Pakartotinės apklausos metu geriausiu laikomas LBF ekonomiškai naudingesnis pasiūlymas (tokiu gali būti pasiūlymas, kuriame LBČ reitinginio turnyro vykdytojas pasiūlo didesnį, nei nustatytas minimalus kiekvienos sužaistos pirmo kvalifikacijos etapo žaidimo mokestis, mokestį).

Jeigu vykdomos apklausos metu dėl konkretaus LBČ reitinginio turnyro vykdymo nėra pateikiamas nė

vienas pasiūlymas, LBF Valdyba gali:

·    atlikti papildomą potencialių turnyro Vykdytojų apklausą;

·    savo nuožiūra parinkti ir pavesti konkrečiam LBF nariui (klubui) vykdyti turnyrą;

·    savarankišai organizuoti ir vykdyti turnyrą.

Turnyro vykdytojas ir LBF pasirašo Valdybos patvirtintą tipinę reitinginio turnyro pravedimo sutartį, kurioje aprašyti šalių įsipareigojimai, tame tarpe ir mokėjimo terminai.

 

3.  Finalinis turnyras.

 

Finalinio turnyro vietą ir vykdytojus nustato ir skelbia LBF Valdyba.

Tiksli finalinio turnyro vieta ir tikslus tvarkaraštis oficialioje LBF interneto svetainėje (www.lbf-bowling.lt)

paskelbiamas ne vėliau nei 2016 m. gegužės 15 d.

Dalyvauti finaliniame turnyre įgyja teisę aukščiausius reitingus atskirose įskaitose galutinėje sezono oficialių

LBČ reitingų lentelėje užėmę:

·    vyrų 1 divizionas - 24 (dvidešimt keturi) žaidėjai,

·    vyrų 2 divizionas- 24 (dvidešimt keturi) žaidėjai,

·    moterų - 9 (devyni) žaidėjai,

·    jaunių - 6 (šeši) žaidėjai,

·    senjorų įskaitoje: 12 (dvylika) žaidėjų.

Finalinio turnyro metu išaiškinami atskirų įskaitų nugalėtojai. Jiems suteikiami šie vardai:

·    nugalėtojui vyrų 1 diviziono įskaitoje – 2016 metų Lietuvos čempionas;

·    nugalėtojui vyrų 2 diviziono įskaitoje - 2016 metų Lietuvos vyrų 2 diviziono nugalėtojas;

·    nugalėtojai moterų įskaitoje - 2016 metų Lietuvos čempionė;

·    nugalėtojui (-ai) jaunių įskaitoje – 2016 metų Lietuvos jaunių čempionas(-ė);

·    nugalėtojui (-ai) senjorų įskaitoje- 2016 metų Lietuvos senjorų čempionas(-ė).

Finalinio turnyro nugalėtojai ir prizininkai visose įskaitose apdovanojami diplomais ir medaliais. Organizatoriai ir vykdytojai turi teisę įsteigti papildomus prizus apie kuriuos privalo būti viešai paskelbta prieš prasidedant finaliniam turnyrui.

  

Teisę žaisti vyrų 1 diviziono įskaitoje 2017- 2018 m. sezone įgauna teisę iki 36 žaidėjų turinčių LBF

galiojančią licenciją:


a.   24 (dvidešimt šeši) žaidėjai, turintys aukščiausią reitingą galutinėje 2016-2017 m. vyrų 1 diviziono įskaitos reitingų lentelėje;

b.   5 (penki) žaidėjai, užėmę pirmąsias penkias vietas galutinėje  2016-2017 m. sezono LBČ vyrų 2 diviziono įskaitos reitingų lentelėje;

c.   3 (trys) žaidėjai, užėmę pirmąsias tris vietas 2016-2017 m. sezono LBČ finaliniame turnyre vyrų 2

diviziono įskaitoje. Jeigu sportininkas (-ai) atitinka kriterijus paminėtus punkte “b”, tai jų laisvos vietos

1 vyrų divizione atitenka (eilės tvarka) 6, 7 ir 8 vietas užėmusiems sportininkams galutinėje 2016-

2017 m. sezono LBČ vyrų 2 diviziono įskaitos reitingų lentelėje.

d.   iki 4 žaidėjų kuriems buvo suteiktos “wild card”. Jie yra LBF valdybos atrenkami iš asmenų pateikusių prašymus dalyvauti vyrų 1 diviziono įskaitoje. Prašymus gali teikti visi vyriškos lyties žaidėjai, neįgyję tokios teisės pagal punktus “a”, “b” ir “c”. 1

Žaidėjai įgyję teisę žaisti vyrų 1 divizione pagal punktus “b” ir “c”, bet šios teisės atsisakę, 2017- 2018 m. sezone gaus tik 50 % iškovotų piniginių prizų, likusią dalį paliekant LBF.

 

Finalinio turnyro dalyvio mokestis – 30 €.

 

4.  Finalinio turnyro varžybų reglamentas.

 

Vyrų 1 ir 2 diviziono įskaitos:

I etapas- atkrintamosios dvikovos iki 3 pergalių.

Žaidėjų poros paskirstomos pagal jų užimtas vietas 2016-2017 m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Susitinka:

13 ir 24 vietos - (1 pora);

14 ir 23 vietos - (2 pora);

15 ir 22 vietos - (3 pora);

16 ir 21 vietos - (4 pora);

17 ir 20 vietos - (5 pora);

18 ir 19 vietos - (6 pora).

Dvikovų laimėtojai patenka į II etapą. Pralaimėję žaidėjai užima 19-24 vietas pasiskirstydami atitinkamai jų užimtoms vietoms 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje;

II etapas - atkrintamosios dvikovos iki 3 pergalių.

I etapo nugalėtojai susitinka su žaidėjais užėmusiais 7-12 vietas 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje

LBČ reitingų lentelėje. Susitinka:

6 poros nugalėtojas ir 7 vieta - (7 pora);

5 poros nugalėtojas ir 8 vieta - (8 pora);

4 poros nugalėtoas ir 9 vieta - (9 pora);

3 poros nugalėtojas ir 10 vieta - (10 pora);

2 poros nugalėtojas ir 11 vieta - (11 pora);

1 poros nugalėtojas – 12 vieta - (12 pora).

Dvikovų laimėtojai patenka į III etapą. Pralaimėję žaidėjai užima 13-18 vietas pasiskirstydami atitinkamai

jų užimtoms vietoms 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje;

III etapas - atkrintamosios dvikovos iki 3 pergalių.

II etapo nugalėtojai susitinka su žaidėjais užėmusiais 1-6 vietas 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje

LBČ reitingų lentelėje. Susitinka:

12 poros nugalėtojas ir 1 vieta (13 pora);

11 poros nugalėtojas ir 2 vieta (14 pora);

10 poros nugalėtojas ir 3 vieta (15 pora);

9 poros nugalėtojas ir 4 vieta (16 pora);

8 poros nugalėtojas ir 5 vieta (17 pora);

7 poros nugalėtojas ir 6 vieta (18 pora).

Dvikovų laimėtojai patenka į IV etapą. Pralaimėję žaidėjai užima 7-12 vietas atitinkamai jų užimtoms

vietoms 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje;


IV etapas - atkrintamosios dvikovos iki 3 pergalių.

III etapo nugalėtojai susitinka tarpusavyje. Susitinka:

13 ir18 porų nugalėtojai;

14 ir17 porų nugalėtojai;

15 ir16 porų nugalėtojai.

Dvikovų laimėtojai patenka į V ir VI etapus. Į VI etapą patenka žaidėjas užėmęs aukščiausią vietą 2016-

2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Kiti du žaidėjai patenka į V etapą; Pralaimėję žaidėjai užima 4-6 vietas atitinkamai jų užimtoms vietoms 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje;

V etapas – dvikova iki 2 pergalių.

Dvikovos laimėtojas patenka į VI etapą. Pralaimėjęs žaidėjas užima trečią vietą.

VI etapas – dvikova iki 2 pergalių.

Dvikovos laimėtojas tampa turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą.

 

 Moterų įskaita:

I etapas - atkrintamosios dvikovos iki 3 pergalių. Žaidėjų poros paskirstomos pagal jų užimtas vietas

2016-2017 m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Susitinka:

4 ir 9 vietos - (1 pora);

5 ir 8 vietos - (2 pora);

6 ir 7 vietos - (3 pora).

Dvikovų laimėtojai patenka į II etapą. Pralaimėję žaidėjai užima 7-9 vietas pasiskirstydami atitinkamai jų užimtoms vietoms 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje;

II etapas - atkrintamosios dvikovos iki 3 pergalių. I etapo nugalėtojai susitinka su žaidėjais užėmusiais 1-3

vietas 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Susitinka:

3 poros nugalėtoja ir 1 vieta - (4 pora);

2 poros nugalėtoja ir 2 vieta - (5 pora);

1 poros nugalėtoja ir 3 vieta - (6 pora).

Dvikovų laimėtojai patenka į III ir IV etapus. Į IV etapą patenka žaidėjas užėmęs aukščiausią vietą 2016-

2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Kiti du žaidėjai patenka į III etapą. Pralaimėję žaidėjai užima 4-6 vietas pasiskirstydami atitinkamai jų užimtoms vietoms 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje;

III etapas – dvikova iki 2 pergalių.

Dvikovos laimėtojas patenka į IV etapą. Pralaimėjęs žaidėjas užima trečią vietą.

IV etapas – dvikova iki 2 pergalių.

Dvikovos laimėtojas tampa turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą.

 

Senjorų įskaita:

I etapas- atkrintamosios dvikovos iki 3 pergalių. Žaidėjų poros paskirstomos pagal jų užimtas vietas

2016-2017 m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Susitinka:

7 ir 12 vietos - (1 pora);

8 ir 11 vietos - (2 pora);

9 ir 10 vietos - (3 pora).

Dvikovų laimėtojos patenka į II etapą. Pralaimėjusios žaidėjos užima 10-12 vietas pasiskirstydamos

atitinkamai jų užimtoms vietoms 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje; II etapas- atkrintamosios dvikovos iki 3 pergalių. I etapo nugalėtojos susitinka su žaidėjomis užėmusiomis 4-6 vietas 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Susitinka:

3 poros nugalėtoja ir 4 vieta - (4 pora);

2 poros nugalėtoja ir 5 vieta - (5 pora);

1 poros nugalėtoja ir 6 vieta - (6 pora).

Dvikovų laimėtojos patenka į III etapą. Pralaimėjusios žaidėjos užima 7-9 vietas pasiskirstydamos

atitinkamai jų užimtoms vietoms 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje;


III etapas- atkrintamosios dvikovos iki 3 pergalių. II etapo nugalėtojos susitinka su žaidėjomis užėmusiomis 1-3 vietas 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Susitinka:

6 poros nugalėtoja ir 1 vieta - (7 pora);

5 poros nugalėtoja ir 2 vieta - (8 pora);

4 poros nugalėtoja ir 3 vieta - (9 pora).

Dvikovų laimėtojos patenka į IV ir V etapus. Į V etapą patenka žaidėja užėmusi aukščiausią vietą 2016-

2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Kitos dvi žaidėjos patenka į IV etapą. Pralaimėjusios žaidėjos užima 4-6 vietas pasiskirstydamos atitinkamai jų užimtoms vietoms 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje;

V etapas – dvikova iki 2 pergalių.

Dvikovos laimėtoja patenka į VI etapą. Pralaimėjusi žaidėja užima trečią vietą.

VI etapas – dvikova iki 2 pergalių.

Dvikovos laimėtoja tampa turnyro nugalėtoja. Pralaimėjusi žaidėja užima antrą vietą.

 

Jaunių įskaita:

I etapas - atkrintamosios dvikovos iki 3 pergalių.

Žaidėjų poros paskirstomos pagal jų užimtas vietas 2016-2017 m. galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Susitinka:

1 ir 6 vietos - (1 pora);

2 ir 5 vietos - (2 pora);

3 ir 4 vietos - (3 pora).

Dvikovų laimėtojai patenka į II ir III etapus. Į III etapą patenka žaidėjas užėmęs aukščiausią vietą 2016-

2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje. Kiti du žaidėjai patenka į II etapą;

Pralaimėję žaidėjai užima 4-6 vietas atitinkamai jų užimtoms vietoms 2016-2017 m. sezono galutinėje oficialioje LBČ reitingų lentelėje;

II etapas – dvikova iki 2 pergalių.

Dvikovos laimėtojas patenka į VI etapą. Pralaimėjęs žaidėjas užima trečią vietą.

III etapas – dvikova iki 2 pergalių.

Dvikovos laimėtojas tampa turnyro nugalėtoju. Pralaimėjęs žaidėjas užima antrą vietą.

 

5.  Baigiamosios nuostatos.

 

Visus reglamente nenumatytus atvejus sprendžia LBF Prezidentas.

LBF Valdyba turi teisę keisti reglamentą arba grafiką.

  

1    Valdyba neprivalo suteikti visiems prašantiems “wild card”, nei jei nebus išnaudotos visos kvotos.

2    Gali dalyvauti visi pageidaujantys moteriškos ir vyriškos lyties žaidėjai - LBF licencijuoti ir nelicencijuoti,

bei mėgėjai. Jiems visiems taikomi papildomi taškai (HDCP) kaip yra numatyta LBČ reglamente.

  

 

LBF Valdybos Pirmininkas                                                              Dainius Žaltauskas