PATVIRTINTA

Lietuvos Boulingo Federacijos Valdybos

 2012-09-01   Nutarimu Nr. 155

 

 


PARAIŠKA LBF TURNYRUI SURENGTI

Prašome prieš pildant paraišką perskaityti instrukciją

Pildymo instrukcija yra pateikta šios paraiškos apačioje

 

01. Turnyro rūšis

01.01

LBČ reitinginis turnyras

 

01.02

Komercinis turnyras

 

01.03

LBČ finalinis turnyras

 

 

02. Interneto svetainės

02.01

Turnyro svetainė

 

02.02

Kitos susijusios svetainės

 

 

03. Bendro pobūdžio informacija apie turnyrą

03.01

Turnyro vykdytojas

 

03.02

Turnyro pavadinimas

 

03.03

Boulingo centras

 

03.04

Miestas

 

03.05

Turnyro pradžia

 

03.06

Turnyro pabaiga

 

03.07*

Turnyro kategorija

 

03.08*

Įskaitos

 

03.09*

Papildomi taškai

 

03.10*

Užsieniečių dalyvavimas

 

03.11*

Dalyvio mokestis

 

03.12*

Peržaidimo mokestis

 

03.13*

Desperado mokestis

 

 

04. Turnyro kontaktai

04.01

Informacija boulingo centre

 

04.02

Kontaktinis asmuo

 

04.03

Adresas

 

04.04

Telefonas

 

04.05

Mobilus telefonas

 

04.06

Faksas

 

04.07

Elektroninis paštas

 

 

05. Boulingo centro kontaktai

05.01

Pilnas adresas

 

05.02

Telefonas

 

05.03

Elektroninis paštas

 

05.04

Internetinė svetainė

 

 

06*. Techninė informacija apie boulingo centrą

06.01

Takelių kiekis

 

06.02

Prieštakio rūšis

 

06.03

Takelio paviršius

 

06.04

„Pin decks“ rūšis

 

06.05

Kėglių statymo mašinos

 

06.06

Kėglių rūšis

 

06.07

Skaičiavimo sistema

 

 

07. Takelių priežiūros sistemos aprašymas

07.01

Tepimo mašina

 

07.02

Tepalo rūšis

 

07.03

Ploviklio rūšis

 

07.04

Tepimo diagramos autorius

 

07.05

Takelių priežiūra atlieka

 

 

08*. Prizinio fondo paskirstymas (valiutos pavadinimas)

Vieta

Įskaitų pavadinimai

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta 1

 

 

 

 

 

 

 

Vieta 2

 

 

 

 

 

 

 

Vieta 3

 

 

 

 

 

 

 

Vieta 4

 

 

 

 

 

 

 

Vieta 5

 

 

 

 

 

 

 

Vieta 6

 

 

 

 

 

 

 

Vieta 7

 

 

 

 

 

 

 

Vieta 8

 

 

 

 

 

 

 

Vieta

 

 

 

 

 

 

 

Vieta

 

 

 

 

 

 

 

Aukščiausia partija

 

 

 

 

 

 

 

Geriausias žaidėjas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

09*. Žaidimo eigos aprašymas

 

 

10*. Taisyklės lygaus rezultato atveju

 

 

11*. Takelių paskirstymas ir keitimas

11.01

Takelių paskirstymas

 

11.02

Žaidėjų kiekis

 

11.03

Takelių keitimas

 

11.04

Ketimo tvarka

 

11.05

Kiek takelių pereinama

 

 

12*. Registracijos apribojimai

12.01

Iki turnyro pradžios

 

12.02

Turnyro metu

 

12.03

Maksimalus peržaidimų skaičius

 

12.04

Registracijos atšaukimas

 

12.05

Registracijos peržaidimams tvarka

 

 

13*. Turnyro tvarkaraštis

 

 

14*. Rezultatų pateikimas ir žiniasklaida

14.01

Rezultatai boulingo centre

 

14.02

Rezultatai internete

 

14.03

Internetinis ryšys

 

14.04

Bevielis internetas

 

14.05

Televizijos transliacija

 

14.06

Spaudos apžvalga

 

 

15. Siūlomas viešbutis

 

 

16. Kita informacija

 

  

PATVIRTINTA

Lietuvos Boulingo Federacijos Valdybos

 2012-09-01   Nutarimu Nr. 155

 

 

  

PARAIŠKOS PILDYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

 

Turnyro paraiška turi būti užpildyta ir atsiųsta LBF Generalinei sekretorei elektroniniu paštu (info@ lbf-bowling.lt). Nagrinėjamos tik pasirašytos paraiškos.

 

Paraiška pildoma lietuvių kalba ir didžiosiomis bei mažosiomis raidėmis. Nepildykite paraiškos vien tik didžiosiomis raidėmis.

 

Žvaigždutėmis pažymėti laukeliai privalo būti užpildyti tik komerciniams turnyrams. Jei žvaigždute pažymėtas visas skyrius – privalo būti užpildyti visi skyriaus laukeliai.

 

Rekomenduojama užpildyti visus laukelius – nežiūrint į tai, ar jie privalomi. Tokiu būdu bus pateikta išsamesnė informacija apie rengiamą turnyrą.

 

Paraiškos laukelių pildymo rekomandacijos

 

 01. Turnyro rūšies nustatymas

 

01.01

Jei tai paraiška reitinginiam turnyrui – įrašoma „Taip“. Priešingu atveju įrašoma „Ne“

01.02

Jei tai paraiška komerciniam  turnyrui – įrašoma „Taip“. Priešingu atveju įrašoma „Ne“

01.03

Jei tai paraiška LBČ finaliniam  turnyrui – įrašoma „Taip“. Priešingu atveju įrašoma „Ne“

  

02. Interneto svetainės

 

02.01 Turnyro internetinės svetainės adresas

Pildomas formatu www.xxxx.xx (pavyzdys: www.turnyras.lt).

 

02.02 Kitų internetinių svetainių , kuriose galima rasti informaciją apie turnyrą adresai

Pildomas formatu www.xxxx.xx (pavyzdys: www.turnyras.lt).

  

03. Informacija apie turnyrą

 

03.01 Turnyro vykdytojas

Organizacijos ar asmens vykdysiančio turnyrą pilnas pavadinimas ar vardas, pavardė.

 

03.02 Turnyro pavadinimas

Pilnas turnyro pavadinimas.

 

03.03 Boulingo centras

Pilnas boulingo centro, kuriame vyks turnyras pavadinimas.

 

03.04 Miestas

Miesto, kuriame vyks turnyras, pavadinimas.

 

03.05 Turnyro pradžia

Pirmosios turnyro dienos data  (pavyzdys: 2012-09-23).

 

03.06 Turnyro pabaiga

Paskutinės turnyro dienos data (pavyzdys: 2012-09-27).

 

03.07 Turnyro kategorija

Čia įrašomos galimos turnyrų kategorijos:

- nacionalinis (komercinis turnyras, kuriame gali dalyvauti ne daugiau nei  trijų užsienio šalių žaidėjai),

- atviras (ETBF arba WTBA sankcionuotas turnyras).

 

03.08 Įskaitos

Čia įrašomos visos įskaitos, kuriose turnyro metu bus išaiškinami nugalėtojai (pavyzdys: komercinis turnyras „Rėmėjo taurė“ - I divizionas, II divizionas, moterų, jaunimo, senjorų, Lietuvos federacijos taurės turnyras – bendra, iki 180).

 

03.09 Papildomi taškai

Čia įrašomi turnyre naudojami papildomi taškai (handycap) (pavyzdys: LBČ nuostatuose numatyti 8 (aštuoni) papildomi taškai kiekvienoje partijoje tose įskaitose, kur moterys žaidžia kartu su vyrais).

 

03.10 Užsieniečių dalyvavimas

Šiame laukelyje įrašoma ar turnyre gali dalyvauti užsieniečiai. Du galimi pildymo variantai „Galimas“ ir „Negalimas“.

 

03.11 Dalyvio mokestis

Turnyro dalyvio mokesčio dydis išreikštas litais. Jei mokesčio dydis diferencijuotas pagal datas arba dalyvius – smulkiai išdėstyti visus atvejus (pavyzdys: 2013-07-30 – 100 Lt, 2013-07-31 – 130 Lt, jauniams – 80 Lt).

 

03.12 Peržaidimo mokestis

Turnyro peržaidimo mokesčio dydis išreikštas litais. Jei mokesčio dydis diferencijuotas pagal datas arba dalyvius – smulkiai išdėstyti visus atvejus.

 

03.13 Desperado mokestis

Desperado dalyvio mokesčio dydis išreikštas litais.

 

 04. Turnyro kontaktai

 

04.01 Informacija boulingo centre

Šiame laukelyje įrašoma „Taip“, jei  boulingo centre suteikiama informacija apie turnyrą arba „Ne“, jei boulingo centre informacija apie turnyrą nesuteikiama.

 

04.02 Kontaktinis asmuo

Šiame lauke įrašomi vieno pagrindinio turnyro kontaktinio asmens duomenys – vardas ir pavardė.

 

04.03 Adresas

Šiame laukelyje įrašomas kontaktinio asmens nurodyto p. 04.02 adresas, jei šis adresas nėra boulingo centro adresas.

 

04.04 Telefonas

Šiame laukelyje įrašomas kontaktinio asmens, nurodyto p. 04.02 telefonas.

 

04.05 Mobilus telefonas

Šiame laukelyje įrašomas kontaktinio asmens nurodyto p. 04.02  mobilaus telefono numeris.

 

04.06 Faksas

Šiame laukelyje įrašomas kontaktinio asmens, nurodyto p. 04.02 fakso numeris.

 

04.07 Elektroninio pašto adresas

Šiame laukelyje įrašomas kontaktinio asmens, nurodyto p. 04.02 elektroninio pašto adresas.

 

 05. Boulingo centro kontaktai

 

05.01 Pilnas adresas

Šitame laukelyje turi būti nurodytas pilnas boulingo centro, kuriame vyks turnyras, adresas:

boulingo centro pavadinimas, gatvė ir numeris, pašto kodas ir miestas.

 

05.02 Telefonas

Šis laukelis pildomas, jei turnyro kontaktiniai asmenys yra boulingo centre.

 

05.03 Elektroninio pašto adresas

Šis laukelis pildomas, jei turnyro kontaktiniai asmenys yra boulingo centre.

 

05.04 Internetinė svetainė

Šiame laukelyje įrašomas boulingo centro internetinės svetainės adresas.

 

 06. Boulingo centro aprašymas

 

06.01 Takelių kiekis

Šiame laukelyje įrašomas boulingo centre įrengtų takelių bendras kiekis.

 

06.02 Prieštakio rūšis

Šiame laukelyje įrašoma prieštakių (Approach) rūšis ir tipas pagal gamintoją.

 

06.03 Takelių paviršius

Šiame laukelyje įrašoma takelių (Lane) rūšis ir tipas pagal gamintoją.

 

06.04 Kėglių statymo pagrindas

Šiame laukelyje įrašoma kėglių statymo pagrindo (Pin deck) rūšis ir tipas pagal gamintoją.

 

06.05 Kėglių statymo mašinos

Šiame laukelyje įrašoma kėglių statymo mašinos (Pin setters) rūšis ir tipas pagal gamintoją.

 

06.06 Kėgliai

Šiame laukelyje įrašoma kėglių (Pins) rūšis ir tipas pagal gamintoją.

 

06.07 Kėglių skaičiavimo sistema

Šiame laukelyje įrašomi elektroninė kėglių skaičiavimo sitemos (Score system) rūšis ir tipas pagal gamintoją.

  

07. Tepimo aprašymas

 

07.01 Tepimo mašina

Šiame laukelyje įrašomi turnyro metu naudojamos tepimo mašinos rūšis ir tipas pagal gamintoją.

 

07.02 Tepalas

Šiame laukelyje įrašomi turnyro metu naudojamo tepalo rūšis ir tipas pagal gamintoją.

 

07.03 Ploviklis

Šiame laukelyje įrašomi turnyro metu naudojamo ploviklio rūšis ir tipas pagal gamintoją.

 

07.04 Tepimo programos kūrėjas

Tuo atveju, jei laukelis pildomas, jame turi būti nurodomas asmuo, sukūręs tepimo programą – fizinis asmuo, įmonė, boulingo centras.

 

07.05 Tepimo priežiūros specialistas

Tuo atveju, jei laukelis pildomas, jame turi būti nurodomas asmuo prižiūrintis tepimą turnyro metu – fizinis asmuo, įmonė, boulingo centras.

 

 08. Prizinio fondo pasiskirstymas

 

Šio laukelio pavadinime nurodoma prizinio fondo valiutos rūšis (pavyzdys: prizinio fondo paskirstymas EUR). Lentelėje smulkiai išdėstomas prizinio fondo pasiskirstymas pagal užimtas vietas, įskaitas ir pan.

 

 09. Žaidimo eigos aprašymas

 

Šiame laukelyje privalo būti aprašyti visi turnyro etapai (rekomenduojama aprašyti kvalifikaciją ir nurodyti finalinių etapų skaičių).

Kiekvienam etapui turi būti nurodyta:

-          partijų skaičius etapo metu,

-          žaidėjų, patenkančių į kitą etapą, skaičius,

-          ar etape pasiekti rezultatai įskaitomi kitame etape,

-          kaip pasiskirsto vietomis nepatekę į kitą etapą žaidėjai.

 

 10. Taisyklės lygaus rezultato atveju

 

Lygiųjų taisyklės turi būti nurodytos kiekvienam skirtingam turnyro etapui.

 

 11. Takelių paskirstymas ir keitimas

 

11.01 Takelių paskirstymas

Šiame laukelyje nurodyti, kokiu nešališku ir objektyviu būdu žaidėjams paskirstomi takeliai (pavyzdys: kvalifikaciniuose žaidimuose takeliai paskirstomi burtais).

 

11.02 Žaidėjų kiekis

Šiame laukelyje įrašomas žaidėjų kiekis ant poros takelių kvalifikacinio etapo metu (pavyzdžiai: keturi žaidėjai dviejuose takeliuose/šeši žaidėjai dviejuose takeliuose).

 

11.03 Takelių keitimas

Šiame laukelyje įrašoma kas kiek partijų keičiamasi takeliais kvalifikacinių žaidimų metu (pavyzdžiai: kas partiją/ kas dvi partijos).

 

11.04 Keitimo tvarka

Šiame laukelyje įrašoma, kaip bus pereinama keičiantis takeliais (pavyzdžiai: abiejų takelių žaidėjai pereina į dęšinę/ kairiojo takelio žaidėjai pereina į kairę, dešiniojo takelio žaidėjai pereina į dešinę).

  

11.05 Kiek takelių pereinama

Šiame laukelyje nurodoma kiek takelių pereinama keičiantis takeliais (pavyzdys: 2 takeliai).

 

 12. Registracijos apribojimai

 

12.01 Iki turnyro pradžios

Šiame laukelyje nurodyti, kaip iki turnyro pradžios apribojamas registracijos peržaidimams skaičius (pavyzdys: žaidėjas negali registruotis daugiau kaip dviems žaidimams). Jei apribojimų nėra, rašyti „Ne“.

 

12.02 Turnyro metu

Šiame laukelyje nurodyti, kaip turnyro metu apribojamas registracijos peržaidimams skaičius (pavyzdys: žaidėjas negali būti registruotas daugiau kaip dviejuose dar nežaistuose žaidimuose). Jei apribojimų nėra, rašyti „Ne“.

 

12.03 Maksimalus peržaidimų skaičius

Nurodomas peržaidimų skaičius – įrašyti „Nėra“, „Vienas“ ar „Neribotas“.

 

12.04 Peržaidimų atšaukimas

Nurodyti „Galimas“ arba „Negalimas“.

 

12.05 Registracijos peržaidimams tvarka

Nurodyti, kaip žaidėjai registruojasi peržaidimams (pavyzdžiai: registracija peržaidimams galima tik sužaidus pirmą kartą/registruotis peržaidimams galima bet kada).

 

 13. Turnyro tvarkaraštis

Jei šis laukelis pildomas, būtina įrašyti turnyro tvarkaraštį, įskaitant visus žaidimus: kvalifikacijos užėjimus, desperado, finalus. Standartinis užėjimo skaičiavimas yra 3 val. 4 žaidėjams dviejuose takeliuose, 4,5 val. žaidimui iš 6 žaidėjų dviejuose takeliuose. Papildomai turi būti skiriamas laikas persirengimui ir pasiruošimui (0,5 val. boulingo centre iki 16 takelių ir 1 val. didesniame centre).

Jei turnyras pretenduoja atitikti EBT reikalavimus, šis laukelis yra privalomas ir turi būti užpildytas.

 

 14. Rezultatų pateikimas ir žiniasklaida

Jei turnyras pretenduoja atitikti EBT reikalavimus, privaloma užpildyti visus 16 skyriaus punktus.

 

14.01 Rezultatų skelbimas boulingo centre

„Taip“, jei centre bus skelbiami rezultatai. „Ne“, jei tokios galimybės nėra.

 

14.02 Rezultatų skelbimas internete

 „Taip“, jei rezultatai bus skelbiami internete. „Ne“, jei tokios galimybės nėra.

 

14.03 Interneto ryšys

„Taip“, jei yra interneto prieiga. „Ne“, jei tokios galimybės nėra.

 

14.04 Bevielis internetas

„Taip“, jei yra galimybė nešiojamajį kompiuterį pajungti prie interneto belaidžiu ryšiu. „Ne“, jei tokios galimybės nėra.

 

14.05 TV transliacija

Jei yra sudaryta sutartis su TV kanalu, nurodykite TV kanalo pavadinimą ir kurie turnyro momentai bus transliuojami (pvz., pusfinaliai ir finalas).

 

14.06 Spaudos apžvalga

Jei yra sudaryta sutartis su spaudos leidiniais, nurodykite jų pavadinimą ir preliminarią reportažų datą.

 

 15. Organizatoriaus siūlomas viešbutis

Jei yra įmanoma viešbučių rezervacija su organizatoriaus pagalba, turi būti pateikiamas viešbučių sąrašas, nurodant jų adresus, kontaktinę informaciją, kainas ir pan.

 

Jei turnyras pretenduoja atitikti EBT reikalavimus, šis laukelis yra privalomas ir turi būti užpildytas.

  

16. Kita informacija

Šis laukelis pildomas informacija apie turnyro organizatoriaus siūlomą kitą (didesnį), nei nustatytas minimalus (30 Lt) kiekvieno sužaisto kvalifikacijos etapo žaidimo mokestį, o taip pat gali būti pildomas kitai su turnyru susijusiai informacijai pateikti.

Informacijos kiekis turėtų būti nedidelis.

Pro